Přihlašte se k odběru novinek

Charakteristika a organizace:

Tábořiště leží v údolí u rybníka, uprostřed lesa. Travnatým údolím protéká potok. Asi 15 minut chůze od tábořiště leží městečko Dubá a přírodní koupaliště Nedamov. Děti jsou rozděleny do 4-5 smíšených oddílů. Každý oddíl s 10-15 dětmi vede dospělý vedoucí a instruktoři.

O stravu se stará posádka kuchyně, o drobné bolístky zdravotnice. Každý oddíl má během tábora 3x službu, při které pomáhá s chodem tábora (nákup, mytí nádobí, úklid tábora, příprava dřeva, noční hlídky). Děti spí ve dvoulůžkových stanech s podlážkou. Strava se vydává 4x denně – snídaně, oběd, svačina, večeře, pitný režim 24 hodin denně v dostatečném množství a kvalitě. Pro extra velké jedlíky se najde něco navíc.

Tábor má klasický režim: rozcvička, snídaně, dopolední program, oběd, polední klid, odpolední program, svačina, hry, večeře, osobní volno, posezení u táboráku, večerka, někdy noční hry. Budíček a večerka je přizpůsoben počasí a kázni.

Podmínky:

Polní umývárna s tekoucí pitnou studenou vodou, polní sprchy s tekoucí teplou vodou, suché WC. Služební oddíl se sprchuje povinně! Provoz tábora každoročně schvaluje Hyg. stanice v České Lípě, zdravotní dozor má zdrav. středisko v Dubé. Případné úrazy ošetřují v nemocnici v České Lípě.

Aktivity:

Čeká Vás celotáborová hra, sportovní soutěže, bojové hry ve dne i v noci, olympiáda, karneval, výprava za pokladem, koupání, noční hlídky, stezka odvahy, písničky u táboráku. Program přizpůsobujeme počasí.

Ubytování

Bydlíme v podsadových stanech po dvojicích, zvlášť holčičím a klučičím táboře. Stany jsou pochopitelně bez elektřiny. Iphony můžete nechat doma. :D

Adresa tábora:

LTM Na Mlejnku
Dubá u Doks
471 41